קבלת קהל במשרדי המועצה בימים א'- ה' 09:00-12:00 קבלת קהל במחלקת נישואין ביום א' 18:00 - 16:30, בימים ג', ה' 10:00-12:00

דברי תורה ופ"ש מאת רבנים בעיר

בעמוד זה יפורסמו מידי פעם ד"ת וחידושים של הרבנים בעיר.

בהצלחה.