קבלת קהל במשרדי המועצה בימים א'- ה' 09:00-12:00 קבלת קהל במחלקת נישואין ביום א' 18:00 - 16:30, בימים ג', ה' 10:00-12:00

דברי רב העיר לחודש אדר

         

 

                                                  "משנכנס אדר מרבים בשמחה"

 

שמחה אמיתית– איך עושים את זה?

עם התקרב חג הפורים שואלים אותי רבים : הכיצד ? איך עושים זאת ? הרי כאשר אנו שמחים, זה בדרך כלל משום שיש לנו את הסיבות לכך, אך כאשר אין סיבה מיוחדת לשמוח ולעיתים אף מעבר לכך, כאשר מצבנו האישי, המשפחתי והחברתי מעורר בנו דאגות שונות, הרי שהדבר נראה כבלתי אפשרי .

 

מספרים שבגרמניה היו יהודים שרצו להיראות שמחים והיו צובטים את עצמם בלחיים כדי שייראו שמחים . לנו ברור ששמחה זו איננה שמחה ולכל היותר אפשר להגדירה כחיוך מאולץ, ללא כל קשר לשמחה .

 

יש הסוברים שהוללות או ליצנות ח"ו הם המביאים את האדם אל השמחה הנכספת . אך אנו ההולכים בדרך התורה הקדושה יודעים כי כל דבר נבחן במבחן התוצאה, מובן אפוא כי כל ליצנות גם כאשר היא מעלה לרגע קט חיוך על פני הצופים והמאזינים, הרי שכאשר בסופו של דבר היא מביאה את האדם לידי חטא ולפגיעה ברגשות הזולת בודאי שלא נוכל לכנותה בשם שמחה .

 

 שמחה של מצוה

 

 שמחה אמיתית היא שמחה של מצוה, שמחה כזו נשארת חרוטה עמוק בלב, לתמיד, משום שדרכה מתחבר היהודי לקב"ה שהוא נצחי ואין סופי. ולמרות שעל שמחה שכזו אומרים כי "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד",מ"מ בחודש אדר נצטווינו להרבות בשמחה "מרבים בשמחה" .

 

המסקנה המתבקשת היא, שככל שנתחבר יותר למצוות ולמעשים טובים כך תגדל שמחתנו ונוצף באושר פנימי שימלא אותנו בשמחה נצחית, בלתי חולפת .

 

זוהי המשימה המוטלת עלינו בחודש אדר "מרבים בשמחה" – מוסיפים בכל יום מימי החודש עוד ועוד מצוות ומעשים טובים ואז כשליבנו מוצף בשמחה פנימית, ובמיוחד כאשר השנה התחיל המרבים בשמחה עוד מתחילת חודש אדר א', בא הדבר לידי ביטוי  בשירה בפה, בריקוד ברגליים ובארשת של שמחה גדולה הנסוכה על פנינו .

 

חז"ל אומרים "חייב איניש (אדם) לבסומי (להשתכר) בפוריא (בפורים) עד דלא ידע", כלומר, בפורים עצמו יש לשמוח  שמחה בלתי מוגבלת –"עד דלא ידע", ולשם כך ממליצים לנו חז"ל לשתות לשוכרה,

וישאל השואל הרי שתיית משקאות משכרים

הם הדוגמה הטובה ביותר לשמחה שאיננה אמיתית, הם מביאים את האדם למצב שבו

הוא חי ונמצא בעולם של דמיון חולף, לעיתים הדבר גורם לזלזול במצוות, כגון ברכת המזון ותפילה, ולעיתים אף מסב נזק וצער לסביבתו, שלא לדבר על אנשים המנבלים פיהם ומגיעים בשעת שכרות לידי עבירה ממש .

 

כל אחד וה'סוד' שלו

 

אלא שכאשר ההתבשמות בפורים באה לאחר התבססות חזקה של שמחה הקשורה למצוות וללימוד התורה הקדושה הרי שהתוצאות תהיינה בהתאם, וכפי שאנו רואים אצל יהודים יראי ה' שבזמן השתכרותם בפורים הרי ש"נכנס יין יצא סוד" והם מתחילים לדבר בדברי תורה וחיזוק אהבת ה' ואהבת ישראל בצורה בלתי מוגבלת שלא נראה אצלם במשך השנה כולה .

 

בספרים הקדושים מוסבר ש"יום כפורים" הוא רק כפורים, כלומר, בפורים יש מבחינה מסויימת רמת קדושה עוד יותר מיום כיפור וזאת ע"י השמחה הבלתי מוגבלת .

 

בתורת החסידות מוסבר ש"מרבים בשמחה" צריך להיות בכל החודש, כלומר גם אחרי פורים צריכים להרבות בשמחה, כל יום יותר מקודמו ועל ידי כך ממשיכים את השמחה לכל השנה כולה .

 

ידוע כי שמחה פורצת גדר, כלומר השמחה מבטלת מגבלות שונות של האדם, וגם מבטלת הפרעות חיצוניות על ידי ביטול הקטרוגים מלמעלה, ומפרשים זאת על הכתוב "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון", ע"י שמחה תצאו מכל המגבלות וההפרעות .

 

יהי רצון ש"כן תהיה לנו" ועל ידי השמחה נצא כולנו מהגלות הגדולה הכללית של עם ישראל ונכנס לגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו אמן.

 

                                                  פורים שמח לכל תושבי עירנו

 

                                                      הרב ישעיהו הרצל

                                                                        רב העיר