קבלת קהל במשרדי המועצה בימים א'- ה' 09:00-12:00 קבלת קהל במחלקת נישואין ביום א' 18:00 - 16:30, בימים ג', ה' 10:00-12:00
בית כנסת

בית כנסת

נישואין

 

 

 

 

 

 

 

כשרות

         נוהל קבלת כשרות

מקוואות

        טהרת המשפחה

בתי כנסת

      קדושת בית כנסת

 

תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית פועלת למען הגברת היהדות והפעילות התורנית בעיר, עם הרבה פעילויות 

 

עירוב העיר

         מפת עירוב העיר